Controle Corona Toegangsbewijs

Met ingang van 6 november zijn we als vereniging verplicht om alle sportende leden te controleren op een geldig Corona Toegangsbewijs (CTB).

De verantwoordelijkheid dat iedereen een geldig Corona Toegangsbewijs heeft, is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Om deze reden willen we de controle voor een geldig Corona Toegangsbewijs laten plaatsvinden bij de aanvoerders van de teams. Hieronder staat een instructie hoe met de coronascan gecontroleerd kan worden op een geldig Corona Toegangsbewijs.

Wij vragen de aanvoerders om bij het tekenen voor elke wedstrijd ook te tekenen voor een uitgevoerde controle op een geldig bewijs van alle spelers die in de zaal actief zijn.

Het bestuur controleert samen met de scheidsrechters steekproefsgewijs of de spelers over een geldig Corona Toegangsbewijs beschikken. Spelers die geen geldig Corona Toegangsbewijs kunnen tonen, zien we als niet-speelgerechtigde spelers. Het team zal in dat geval dezelfde sancties ontvangen als bij andere gevallen waarin een speler niet gerechtigd is om te spelen.

Nadere uitleg volgt zo snel mogelijk.

Zie hieronder hoe de controle kan worden uitgevoerd:

Hoe kan ik de controle van het Corona Toegangsbewijs uitvoeren

Om het coronabewijs van bezoekers en leden te kunnen scannen, is de CoronaCheck Scanner-app nodig. De CoronaCheck Scanner-app kun je downloaden in de Apple App Store (iPhone) of op Google Play Store (Android).

De check op het coronatoegangsbewijs kan door het coronatoegangsbewijs te scannen en het ID-bewijs van de persoon te vergelijken met de gegevens van de scan. Deze gegevens zijn altijd 3 van deze 4:

  • De eerste letter van de voornaam; en/of
  • De eerste letter van de achternaam; en/of
  • De geboortedag; en/of
  • De geboortemaand

Daarnaast vindt er ook direct een check op corona gerelateerde gezondheidsklachten plaats.

De check op het coronatoegangsbewijs is voldaan wanneer:

  • de scanner groen kleurt; en
  • het ID overeenkomt; en
  • de bezoeker geen gezondheidsklachten heeft

CoronaCheck Scanner is te gebruiken op alle iOS en Android-telefoons vanaf Android 6 en iOS 12 (de iPhone 5s en nieuwer). Ook heeft de telefoon een werkende camera nodig.

Let op: bij een telefoon met lage kwaliteit camera kan het zijn dat het scannen van papieren CoronaCheck QR-codes moeilijk gaat. Probeer het scannen van QR-codes daarom eerst uit. Daarvoor is het mogelijk om de demo QR-codes te gebruiken, zie coronacheck.nl.