Benoeming nieuw bestuur op 6 november

Wij nodigen je graag uit op maandag 6 november 19:30 uur voor een bijzondere Algemene Ledenvergadering.
Centraal in deze vergadering staat de kandidatuur van de nieuwe bestuursleden. Om dit nieuwe bestuur met steun en draagvlak te benoemen hopen wij op de aanwezigheid van veel leden.
 
Agenda
De volgende punten zullen besproken worden:
  1. Opening & vaststellen agenda
  2. Notulen ALV 24 april 2023
  3. Afwikkeling financieel jaarverslag 2022-2023
  4. Verklaring kascommissie
  5. Bestuursverkiezing
  6. Uitbreiding bestuur
  7. Schema van Aftreden (formele stap)
  8. Uitstel jaarvergadering (formele stap)
  9. Rondvraag 
 
Wij zien jullie graag op 6 november in Sportcafé de Streepen!
 
Bestuur RZV Sint-Oedenrode