Corona Update

Tijdens de persconferentie van premier Rutte en minister De Jonge zijn afgelopen maandag nieuwe maatregelen aangekondigd om het aantal contactmomenten terug te dringen. Dit is nodig om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Omdat het aantal besmettingen fors is toegenomen, is per 29 september 18.00 uur minimaal drie weken geen publiek toegestaan bij trainingen en wedstrijden. Ook sportkantines en
horecagelegenheden bij sportaccommodaties blijven de komende weken gesloten. Meer informatie over deze en andere maatregelen is terug te vinden in dit Protocol verantwoord sporten september 2020. Het protocol dient als leidraad voor sportaanbieders, sporters, ouders/verzorgers, bestuursleden en beheerders van sportaccommodaties in Meierijstad en dient te allen tijde opgevolgd te worden. Wijzigingen ten opzichte van het vorige protocol, zijn in het rood weergegeven.

Statement van het bestuur:

Afgelopen maandag heeft het kabinet helaas wederom aanvullende maatregelen aangekondigd om de spreiding van corona te beperken. Het kabinet heeft geprobeerd om de sport- en spelactiviteiten zoveel mogelijk te ontzien. Hierdoor blijft het mogelijk om te zaalvoetballen. Wèl is het de bedoeling om de samenkomst rondom sportactiviteiten zoveel mogelijk te beperken. Hierdoor is het toelaten van publiek bij wedstrijden bijvoorbeeld niet meer mogelijk. En blijf niet langer op locatie dan noodzakelijk.

We laten de zaalvoetbalcompetitie voorlopig gewoon door gaan in de huidige vorm, zolang de landelijke en regionale richtlijnen dat toestaan. We zijn blij dat teams zich over het algemeen goed houden aan de richtlijnen. Wij ontvangen vanuit de teams regelmatig bericht dat er spelers zijn met klachten en/of wachtend zijn op een testuitslag en daarom niet meespelen. Wij juichen deze voorzichtigheid toe.

De keerzijde van deze voorzorg is dat we vaker dan normaal het verzoek krijgen om wedstrijden te verplaatsen. Helaas kunnen we daar als bestuur niet aan meewerken. Het competitieschema biedt géén vrije ruimte om wedstrijden naartoe te kunnen verplaatsen. We weten ook niet wat de vooruitzichten zijn, en het is voor ons niet te controleren of er sprake is van corona-gerelateerde klachten of andere oorzaken waardoor een team niet kan spelen (in de sterkste formatie). De sportieve consequenties van een afmelding voor een wedstrijd blijven daarmee conform reglement: een rechtmatige nederlaag voor het team dat zich moet afmelden.

Wat betreft de boetes maken wij dit jaar wel een uitzondering. Zolang we onder strenge coronamaatregelen de competitie spelen, leidt een afmelding vanwege te weinig spelers niet tot een financiële boete. Dat geldt voor alles wedstrijden vanaf de start van het seizoen. Normaliter is een ‘no-show’ één van de grootste frustraties in de competitie, maar gezien de omstandigheden verwachten wij hiervoor van alle teams begrip.

We doen beroep op de solidariteit. Gelukkig is het mogelijk om te blijven sporten en vooralsnog zijn veel zaalvoetballers daar erg blij mee. Er is ook veel begrip voor de mensen die zich er niet prettig bij voelen en/of vanwege een twijfelachtige gezondheid een wedstrijd overslaan.

  • Accepteer dat we dit jaar meer dan in een normaal seizoen afmeldingen kunnen krijgen (ook vlak voor een wedstrijd)
  • Accepteer de sportieve consequenties van een reglementaire nederlaag wanneer je team onvoldoende spelers op de been kan brengen
  • Financiële boetes zijn voorlopig niet aan de orde

Zodra gemeente of rijk met andere maatregelen komt, laten wij de consequenties voor onze zaalvoetbalcompetitie weten. Vooralsnog veel sportief succes en blijf gezond!